Svenska Settlementförbundet är på turné i landet för att ta fram ett underlag för en beskrivning och definition av öppen fritidsverksamhet i svenska kommuner. I mars var det dags för Jönköpings län! Närmare 80 fritidsledare samlades på Ungdomens hus i Jönköping.

Länets fritidsledare bidrar med sin kunskap och sina erfarenheter i ett nationellt utvecklingsarbete som handlar om social hållbar utveckling inom öppen fritidsverksamhet.

Svenska Settlementförbundet är en samlande idéaktör för bland annat fritidsgårdar, hemgårdar och allaktivitetshus i Sverige. De höll ihop dagen tillsammans med FoUrum fritid som är länets gemensamma FoU-arena på fritidsområdet.

Definiera yrkesrollen fritidsledare

Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor (MUCF) har gjort en nationell kartläggning av den öppna fritidsverksamheten. Mot bakgrund av denna och Svenska Settlementförbundets underlag bjöds länets alla fritidsledare in att diskutera yrkesrollen och vad som kännetecknar uppdraget som fritidsledare.

— Vi fungerar som en bra vuxen i ungas liv; en förebild som stöttar deras väg in i vuxenlivet, berättar en av fritidsledarna på plats i Jönköping. Vi ser möjligheterna, inte problemen. Vi bygger på frivillighet och positiva upplevelser. Vi lyssnar, tar oss tid och visar respekt.

Många fritidsledare arbetar områdesinriktat och rör sig i prioriterade bostadsområden för att lära känna och få förtroende hos unga, föräldrar och boende. I tilliten skapas möjligheter.

Läs hela artikeln här –> (extern länk, sidan öppnas i nytt fönster)