Kontakta oss för vidare samtal kring era behov och vad ni efterfrågar för kompetensstöd.

Svenska Settlementförbundet har en lång tradition av att arrangera kurser och har ett nätverk av kompetenta kursledare inom de flesta områden.

Kontakta

Staffan Lindqvist
072-311 94 00
staffan.lindqvist@settlements.se
Kursansvarig och utbildad fritidsledare, sociolog, lärare på Hvilans fritidsledarutbildning 

Lisa Ingestad
070-577 07 26
lisa.ingestad@settlements.se
Master i utbildningsledning, utbildad fritidsledare samt har grunder i antropologi, folkhälsovetenskap och samhällsarbete