Hot och våld ökar på arbetsplatser där man arbetar med människor, speciellt i de offentliga rummen. Du får lära dig vad som kan orsaka aggression, hot och våld, vad händer i hjärnan, förebygga en våldssituation, lagen och praktiska övningar.

Syfte med kursen är att stärka fritidsledarens yrkesroll för att kunna möta de nya förutsättningar som råder och utveckla den redan befintliga kompetensen.

Kursinnehåll
  • Hur definieras hot och våld?
  • Vad får du göra enligt lagen?
  • Vad händer i hjärnan vid aggression?
  • Vad gör jag i en akut våldssituation?
  • Hur kan jag förebygga en våldssituation?
  • Diskussioner utifrån deltagarnas egna exempel.
  • Praktiska övningar i att hantera våldssituationer.

Sagt av tidigare deltagare
”Alla som arbetar med människor bör gå denna kurs”. 
”Bra upplägg och duktig föreläsare”.
”Uppskattade de vetenskapliga inslagen”.

Arbetsformer
Teori blandat med reflektioner, gruppövningar och filmer.

Målgrupp
Fritidsledare/fritidsarbetare som i sin verksamhet arbetar med eller träffar människor.

Datum
23 april

Tid
10.00-16.00

Plats
Grafikvägen 11, Stockholm

Kursavgift
Medlemmar  3 450kr
Övriga 3 975 kr

Anmälan och upplysningar
kansli@settlements.se

Anmälan