Syftet med principerna och riktlinjerna är att bidra till att utveckla den lokala öppna fritidsverksamheten.

Ladda ner den svenska översättningen till vänster.

Idéen till att ta fram gemensamma principer och riktlinjer lanserades vid 2nd Youth Work Convention som hölls i Bryssel 2015. I deklarationen konstaterades att det efterfrågas en större medvetenhet om det lokala ansvaret och en överenskommelse med lokala och regionala myndigheter kring ett europeiskt dokument om lokalt ungdomsarbete.

Utifrån deklarationen lanserades det strategiska Erasmus+-samarbetet Europe Goes Lokal av 22 nationella kontor för Erasmus+ ungdomsdel, tillsammans med sina samarbetsparters Intercity Youth-nätverket, POYWE-nätverket, European Youth Forum och partnerskapet mellan Eu och Europarådet. Dokumentet är ett av projektets huvudsakliga resultat. Det har utvecklats genom en konsultationsprocess som har ägt rum inom hela Europa och engagerat ett brett spektrum av intressenter, kommuner, icke-statliga organisationer, ungdomsorganisationer, ungdomsråd, paraplyorganisationer och många fler.

Ur innehållet:

  • Inledning
  • Den öppna fritids- och ungdomsverksamheten är värdebaserad
  • Den öppna fritids- och ungdomsverksamheten behöver vägledas av en policy
  • Den öppna fritids- och ungdomsverksamhetens organisation och praktik
  • Ungdomsarbetare/fritidsledare
  • Kvalitetsutveckling av den lokala öppna fritids- och ungdomsverksamheten