2020 ett nytt decennium med tuffa utmaningar så väl globalt som lokalt. Aldrig tidigare har uttrycket: “Tänk globalt och agera lokalt” haft större betydelse än nu!

Ca 50% av jordens befolkning är under 30 år. Vi har alla ansvar att tillsammans med unga forma dagens och morgondagens samhälle. Effekterna av våra lokala handlingar påverkar konsekvenserna för unga idag och imorgon, både lokalt och globalt.

I orostider finns många krafter igång för att stänga dörren mot omvärlden och säkra tryggheten i den närmaste miljön. Men otryggheten på andra sidan staketet, vattnet eller jordklotet påverkar oss alla.

Det påverkar ungas uppväxtvillkor och vardag. Då behövs än mer närvarande vuxna och att unga har tillgång till ledare och pedagoger som medverkar till att främja ungas delaktighet för meningsfulla livsvillkor idag och i framtiden. Det är i våra lokala miljöer, med nätverk nationellt och internationellt som förutsättningarna kan stärkas för att möta dagens och morgondagens utmaningar.

Fritidsledare är en sådan resurs som arbetar med ungas fria tid samt med att stärka ungas sociala nätverk och empowerment. En yrkesroll som är angelägen att stå upp för!

Fritidsledare arbetar i ungas lokala miljöer och har också tillgång till nätverk nationellt och internationellt för unga. Det bidrar till att öppna upp för nationella och internationella relationer. Unga får en ökad förståelse och stärker sina färdigheteter (hanterbarhet) som också bidrar till ökade möjligheter att göra det som är meningsfullt. Det ökar ungas av sammanhang och hälsa.

Det är fritidsledarens yrkesroll.

Med den europeiska överenskommelsen “European Charter on Local Youth Work”*), som arbetats fram inom projektet ”Europe Goes Local”, har gett oss ett gemensamt verktyg att stärka och utveckla den öppna ungdoms- och fritidsverksamheten.

Anmäl er redan nu till Nätverket för chefer och strateger har den 20 mars på tema: Kvalitetssäkra fritidsledarskapet. En dag kring den antagna europeiska överenskommelsen: European Charter on Local Youth Work, fritidsledarskap samt validering av ledare i öppen verksamhet.

Boka också in konferensen Ung Fri Tid den 30-31 mars som har vi fokus på Chartern on Local Youth Work.  

*)  https://www.europegoeslocal.eu/wp-content/uploads/2019/06/20190603-egl-charter.pdf