Teoretisk och praktisk utbildning som ger en bred grund att arbeta i öppna fritidsverksamheter – såväl kommunala som föreningsdrivna.

Under kursens första del läggs en grund för de vidare studierna. I början ägnas tid för att gruppen ska komma samman, alla får presentera sig och lyfta sina förväntningar. Kursledarna tydliggör syften med kursen och presenterar upplägget. Kursledarna går även igenom de metoder och det processinriktade arbetssätt som kommer att användas.

Kursen sätter fokus på såväl individen som gruppen genom att ta upp både psykologiska och sociologiska grundbegrepp. Denna första del är även en start för arbetet med deltagarnas egna ledarskap.

Innehåll i korthet:

Psykologiska grundbegrepp som förklarar individens identitetsutveckling

Grupp – ungdomar – sociologiska och psykologiska grundbegrepp

Fritid – den fria tiden – nu och då

Jag som ledare – ungdomsledarens roll – att leda, stödja, stärka egenmakten

Läranderesultat/deltagaren ska

 1. Känna till psykologiska grundbegrepp som förklarar individens identitetsutveckling.
 2. Känna till sociologiska grundbegrepp som förklarar hur grupper beter sig.
 3. Kunna hur synen på den fria tiden har förändrats från dåtid till nutid.
 4. Kunna kommunikativt ledarskap och känna till teorier och praktik om ledarskap.
 5. Förstärka sin förmåga att reflektera över den egna ledarrollen.
 6. Kunna och förstå begreppet empowerment.

Bedömningskriterier/deltagaren har uppnått detta genom att hon/han kan

 1. Genom muntliga och skriftliga presentationer visa att hon/han känner till de psykologiska grundbegreppen kring identitetsutveckling.
 2. Genom muntliga och skriftliga presentationer visa att hon/han känner till de sociologiska och psykologiska grundbegreppen om gruppers utveckling.
 3. Genom att vara aktiv vid kursträffarna visa att hon/han lärt sig om den fria tidens historia och nutid.
 4. Visa i praktiken att hon/han kan teorin bakom kommunikativt ledarskap.
 5. Lyfta fram och beskriva sina egna styrkor som ledare.
 6. Kunna med egna ord förklara vad begreppet empowerment betyder.

Validering av kompetens

– för ledare i öppen fritidsverksamhet.

Med validering kan man garantera kompetens på viss nivå i enlighet med eqf-systemet (European Quality Framework). Fritidsforum, Valla folkhögskola, Kommunal samt Nordiskt Valideringsforum har valt att yrkesbenämna denna samlade kompetens – Ledare i öppen fritidsverksamhet.

I samband med Grundkursen är det möjligt att validera sig inom följande moduler:

Demokrati och värdegrund

Gruppers och individers utveckling

Ledarskap, organisering och medarbetarskap

Rollen och uppdraget som ledare i öppen fritidsverksamhet

Grundläggande kunskap om arbetsmiljö och säkerhet på arbetsplatsen

Valideringen är kostnadsfri vid anmälan till samtliga tre steg i grundkursen.

För frågor om validering:staffan.lindqvist@settlements.se

Anmälan
KURSFAKTA

Datum 11–13 september samt 9–10 oktober 2018

Hålltider Första dagen i varje delkurs startar alltid kl. 10.00 (09.30 fika). Sista dagen i varje delkurs slutar alltid kl. 16.00

Plats Valla folkhögskola, Linköping

Kostnad Medlem 6 950 kr. Övriga 9 200 kr. Resa och logi ingår ej

Logi & resa Obs! Du bokar själv din resa och ditt boende på Valla folkhögskola

Samverkan Kursen genomförs i samverkan med Valla folkhögskola

Anmälan senast 31 augusti >

Anmäler du en kollega? Tänk på att endast uppge kontaktuppgifter för personen du anmäler.