Grundutbildning– Ledare i öppen verksamhet

Teoretisk och praktisk utbildning som ger en bred grund att arbeta i öppna fritidsverksamheter – såväl kommunala som föreningsdrivna.

Under kursens första del läggs en grund för de vidare studierna. I början ägnas tid för att gruppen ska komma samman, alla får presentera sig och lyfta sina förväntningar. Kursledarna tydliggör syften med kursen och presenterar upplägget. Kursledarna går även igenom de metoder och det processinriktade arbetssätt som kommer att användas.

Grund 2

Teoretisk och praktisk utbildning som ger en bred grund att arbeta i öppna fritidsverksamheter – såväl kommunala som föreningsdrivna.

Fokus speciellt på demokratiska behörighetsprocesser och det främjande förhållningssättet. Arbetet med ledarskap fortsätter och fördjupas med mobilisering och konflikthantering.Kursen belyser betydelsen av det sociala könet och vikten av att arbeta genusmedvetet som ledare.Under den andra delen lyfts även frågan om inkludering – hur inkluderar eller exkluderar vi? Här kopplas diskrimineringslagstiftningen till begreppet mångfald.

Tider, kostnad & kursanmälan

Validering till ett värde av 3 000 kr i kurspriset. Resa och logi ingår ej i avgiften.

För mer info: staffan.lindqvist@settlements.se

Grund 2.
Steg 2A: 13–15 april 2021
Steg 2B: 18–20 maj 2021

Pris Medlem 9 900 kr.
Övriga 11 550 kr.

Plats Valla folkhögskola, Linköping.

Hålltider Första dagen i varje delkurs startar kl.10.00 (09.30 fika). Sista dagen i varje delkurs slutar kl.16.00.

Anmälan