Teoretisk och praktisk utbildning som ger en bred grund att arbeta i öppna fritidsverksamheter – såväl kommunala som föreningsdrivna.

Fokus speciellt på demokratiska behörighetsprocesser och det främjande förhållningssättet. Arbetet med ledarskap fortsätter och fördjupas med mobilisering och konflikthantering.
Kursen belyser betydelsen av det sociala könet och vikten av att arbeta genusmedvetet som ledare.
Under den andra delen lyfts även frågan om inkludering – hur inkluderar eller exkluderar vi? Här kopplas diskrimineringslagstiftningen till begreppet mångfald.

Anmälan

KURSFAKTA

Datum 13–15 november samt 4-6 december 2018

Hålltider Första dagen i varje delkurs startar alltid kl. 10.00 (09.30 fika). Sista dagen i varje delkurs slutar alltid kl. 16.00

Plats Valla folkhögskola, Linköping

Kostnad Medlem 7 250 kr. Övriga 9 450 kr. Resa och logi ingår ej

Logi & resa Obs! Du bokar själv din resa och ditt boende på Valla folkhögskola

Samverkan Kursen genomförs i samverkan med Valla folkhögskola

Anmälan senast 26 oktober >