Grundutbildning – Ledare i öppen verksamhet

Teoretisk och praktisk utbildning som ger en bred grund att arbeta i öppna fritidsverksamheter – såväl kommunala som föreningsdrivna.

Under kursens första del läggs en grund för de vidare studierna. I början ägnas tid för att gruppen ska komma samman, alla får presentera sig och lyfta sina förväntningar. Kursledarna tydliggör syften med kursen och presenterar upplägget. Kursledarna går även igenom de metoder och det processinriktade arbetssätt som kommer att användas.

Grund 3

Under tredje kursdelen fördjupas arbetet med det egna ledarskapet kopplat till lokalsamhället. Här synliggörs strategier för lokalt utvecklingsarbete – utifrån fritidsledarens perspektiv. Stor vikt läggs på projektutveckling och ledarroll i projekt. En avslutande del handlar om arbete med mål och kvalitet i den öppna fritidsverksamheten.

Tider, kostnad & kursanmälan

Validering till ett värde av 3 000 kr i kurspriset. Resa och logi ingår ej i avgiften.

För mer info: staffan.lindqvist@settlements.se

Grund 3.
Steg 3A: 7 – 9 september, 2021
Steg 3B: 19- 21 maj, 2021

Pris Medlem 9 900 kr 
Övriga 11 550 kr

Plats Valla folkhögskola, Linköping.

Hålltider Första dagen i varje delkurs startar kl.10.00 (09.30 fika). Sista dagen i varje delkurs slutar kl.16.00.

Anmälan