Kursen ger struktur och innehåll för ett handledande förhållningssätt. Handledningens mål är att den handledde känner sig: – Lyssnad på – Sjyst bemött – Förstådd – Socialt inkluderad

Handledande förhållningssätt ger ökat stöd för gruppens samlade kompetens och arbetssätt samt bidra till en god sammanhållning och trivsel.  Detta i sin tur medför att problemlösningsförmågan höjs individuellt och för gruppen.

Det handledande förhållningssättet stärker fritidsledaren i mötet med ungdomar i verksamheten.

Modellen ger även en verksamhetsansvarig möjlighet att avsätta tid för samtal och reflektion kring företeelser som dyker upp i fritidsledarens arbete. Dessa samtal bör dock ske med regelbundenhet.

Utbildningen vänder sig till fritidsledare och chefer på mellannivå med personalansvar, verksamma inom fritidsverksamheten.  Deltagarantalet är begränsat till 15 personer för att  göra det enklare att utbyta tankar samt delta i övningar.

Grupphandledning har ett tydligt ramverk som reglerar vad vi tar upp och hur vi hanterar de berättelser som presenteras gruppen med utgångspunkt från den handleddes önskemål.

  • Tystnadsplikt.
  • Den handledde är i fokus.
  • Den handledde får dela med sig till gruppen och bli lyssnad på.
  • Gruppen och handledaren bidrar med positiv feedback och frågor.
  • Reflektion kring problemet och kanske tips från kollegor och handledare.

Datum
28-29 april

Tid
10.00-16.00

Plats
Grafikvägen 11, Stockholm

Kursledare
Stefan Landgren, handledarutbildad 2005-2007. Har arbetat som intern handledare inom Fritid Lund samt med externa uppdrag och handlett ett trettiotal grupper och enskilda chefer och fritidsledare.

Kursavgift
Medlemmar 3 450kr
Övriga 3 975 kr

Anmälan och upplysningar
kansli@settlements.se

Anmälan