Kurser & Konferenser

Kurspriserna är lägre för medlemmar i Svenska Settlementförbundet eller i Fritidsförbundet.


Allmän kursinformation: Samtliga kurser, om inget annat anges, äger rum på Grafikvägen 11, Stockholm..

Anmälan är bindande: Återtas kursanmälan senast en vecka före kursstart debiteras administrationsavgift med 20% av kursavgiften. Om anmälan återtas senare än en vecka debiteras hela kursavgiften. Kurspriserna varierar beroende på interna och externa kursledare. Settlementförbundet är momsbefriat.

Vi erbjuder:

Onlinekurser och handledning på distans.
Utifrån ert behov eller vårt ordinarie kursutbud tar vi fram en kurs eller handledning på distans.

Ordinarie och ”skräddarsydda” kurser kan beställas lokalt utifrån era behov!

Att träffas och gå utbildning på hemmaplan ger en gemensam kunskapsgrund för personalen och är kostnadseffektiv. Man slipper då res- och boendekostnader för deltagarna plus att beställaren kan bjuda in närliggande kommuner till kursen för att på det sättet sprida kostnaden.

Grundutbildning för ledare i öppen fritidsverksamhet

En intensivutbildning för outbildade fritidsledare
i 3 steg i samarbete med Valla fritidsledarutbildning. Validering ingår.
——Grund info-folder——


För mer information kontakta:
Staffan Lindqvist, 072-311 94 00
staffan.lindqvist@settlements.se