Kurser & Konferenser

Kurspriserna är lägre för medlemmar i Svenska Settlementförbundet eller i Fritidsförbundet.


Allmän kursinformation: Samtliga kurser, om inget annat anges, äger rum på Grafikvägen 11, Stockholm..

Anmälan är bindande: Återtas kursanmälan senast en vecka före kursstart debiteras administrationsavgift med 20% av kursavgiften. Om anmälan återtas senare än en vecka debiteras hela kursavgiften. Kurspriserna varierar beroende på interna och externa kursledare. Settlementförbundet är momsbefriat.

Vi erbjuder:

Onlinekurser och handledning på distans.
Utifrån ert behov eller vårt ordinarie kursutbud tar vi fram en kurs eller handledning på distans.

Chefskurs och Områdeskurs är aktuella  onlinekurser i höst.

Ordinarie och ”skräddarsydda” kurser kan beställas lokalt utifrån era behov!

Att träffas och gå utbildning på hemmaplan ger en gemensam kunskapsgrund för personalen och är kostnadseffektiv. Man slipper då res- och boendekostnader för deltagarna plus att beställaren kan bjuda in närliggande kommuner till kursen för att på det sättet sprida kostnaden.

Grundutbildning för ledare i öppen fritidsverksamhet

En intensivutbildning för outbildade fritidsledare
i 3 steg i samarbete med Valla fritidsledarutbildning. Validering ingår.
Info om Grund 2020 – 2021


För mer information kontakta:
Staffan Lindqvist, 072-311 94 00
staffan.lindqvist@settlements.se