Kurser & Konferenser

Kurspriserna är lägre för medlemmar i Svenska Settlementförbundet eller i Fritidsförbundet.


Allmän kursinformation: Samtliga kurser, om inget annat anges, äger rum på Grafikvägen 11, Stockholm..

Anmälan är bindande: Återtas kursanmälan senast en vecka före kursstart debiteras administrationsavgift med 20% av kursavgiften. Om anmälan återtas senare än en vecka debiteras hela kursavgiften. Kurspriserna varierar beroende på interna och externa kursledare. Settlementförbundet är momsbefriat.

Vi erbjuder:

Onlinekurser och handledning på distans.
Utifrån ert behov eller vårt ordinarie kursutbud tar vi fram en kurs eller handledning på distans.

Handledning online
Vi erbjuder handledning kring frågor om ungas organisering, utveckling av öppen fritidsverksamhet och områdesbaserat arbete.

Kostnad: Medlemmar 0 kr. Övriga 500 kr. (1-3 handledningstillfällen)

För mer info: Staffan Lindqvist, 072-311 94 00
eller Lisa Ingestad 0705-77 07 26

Grundutbildning för ledare i öppen fritidsverksamhet – start hösten 2021

En intensivutbildning för outbildade fritidsledare
i 3 steg i samarbete med Valla fritidsledarutbildning.
Validering ingår.

Grund 2021 Folder


För mer information kontakta:
Staffan Lindqvist, 072-311 94 00
staffan.lindqvist@settlements.se