Öppen fritidsverksamhet för några stökiga pojkar löser inga problem. Mötesplatser är en grund för demokrati! Att göra dem till hängställe för destruktiva ungdomar, riskerar därför demokratin.

[publicerat 15maj 2018]

Verksamheter som står upp för mångfald, åldersblandad och även riktad verksamhet till olika målgrupper är viktigt för en levande lokal mötesplats.
Mötesplatser som gynnar demokratin, gynnar den sociala tryggheten i området och supportar engagemang och empowerment dvs. ger stöd för egenorganisering och kollektiva överenskommelser.
För att möta unga med riskbeteenden behövs istället sammansatta insatser. Det förutsätter ett bra lokalt samarbete över organisationsgränser. Öppen fritidsverksamhet är en bra samarbetspart som har god kännedom kring vad som sker i området.

Det behövs platser för möten i ögonhöjd som har fokus på att öka förutsättningarna för att främja goa relationer och prosociala kamratgrupper. Det visar nationellt och internationella studier att det ökar den sociala tryggheten och stärker demokratin. De som ger plats för fysisk aktivitet och olika kulturella uttryck bidrar till att öka välbefinnandet och minskar den psykiska ohälsan visar forskning.

En öppen fritidsverksamhet som har fokus på att möta framför allt unga oavsett kön, etnicitet eller handikapp och som också har ett stort engagemang att möta föräldrar, vuxna och äldre i verksamheten, stärker de stabiliserande processerna i bostadsområdena.

Vår rörelse arbetar för att stödja den sociala, kulturella och demokratiska hållbara utvecklingen lokalt. Vi värnar om möten i ögonhöjd och innebörden av empowerment. Tillsammans med våra medlemmar arbetar vi för att stödja egenorganisering och ökat intresseutbyten. Vi samlas i olika nätverk, utvecklar metoder, och utforska gynnsamma processer. Vi erbjuder också kurser, konferenser och studieresor.

Vilka är vi – Fritidsforum, riksorganisationen för Sveriges hemgårdar och fritidsgårdar startade 1937. Första medlem Birkagården, startade den första mötesplatsen redan 1912. De är sedan dess en attraktiv mötesplats för områdets barn, ungdomar, föräldrar och äldre. Birkagården var också med och bildade Fritidsforum.

Hemgårdar kallas internationellt för Settlement och finns över hela världen. Idag är vi aktiva i den internationella rörelsen The International Federation of Settlement and Neighborhood Centres som har rådgivande status i FN.

Under de senaste 7 åren har vår organisation växt. För att bättre kunna möta behoven är vi idag tre organisationer samlade i Svenska Settlementförbundet: Fritidsforum för idéburna ungdomsorganisationer och mötesplatser, Fritidsförbundet för barn och unga med funktionsvariationer och Fritidsforum Kunskap & Kvalitet i Norden till stöd för ledare och chefer i öppen fritidsverksamhet. I vår rörelse samlas över 170 föreningar som drivs av ungdomar och unga med funktionsvariationer. 50 idéburna mötesplatser och var tredje kommunal mötesplats är associerad medlem.

Svenska Settlementförbundet, dvs. anslutna organisationer verkar var för sig och tillsammans för social trygghet, kulturellt utbyte och empowerment i lokalsamhället. Så bygger vi ett hållbart bostadsområde, ett hållbart Sverige och en hållbar global värld.

Lisa Ingestad, generalssekreterare