Greta Thunberg har lyft fram att klimatläget är mycket allvarligare än vad som har kommit fram. Allt för många har istället diskuterat hur hon som ungdom tar sig rätten att skolka och ta plats i det offentliga rummet och säga sin mening. Det är bedrövligt att ungdomar exkluderas i samtalet om vår gemensamma nutid och framtid.

Den psykiska ohälsan bland unga har tydliga kopplingar till känslan av skam av att inte vara tillräckligt bra och att få tillhöra. Exkludering och att inte vara någon att räkna med är nog en av de svåraste känslor som vi människor har att hantera. Med en katastrof runt hörnet och att då inte involvera unga i samtal om utvecklingen är en mycket allvarlig kränkning. Om vi skyddar unga, i all välmening, mot de onda, hindrar vi deras utveckling och ansvarstagande. Den välmeningen gör ont värre! Faktum är att vi också behöver ungas sätt att förstå tillvaron och deras bidrag. Vi får fler infallsvinklar och ökade möjligheter att hindra katastrofen. Vi behöver involvera unga i utvecklingen och det inger hopp om att vi tillsammans gör det möjligt!

Vi har nog aldrig tidigare behövt unga människor mer än nu, för att möta framtiden!

Lisa Ingestad

Generalsekreterare

Svenska Settlementförbundet