Spara på stödstrukturer för ungdomars meningsfulla fritid och sociala nätverkande riskerar att öka kostnaderna istället för att spara!

I ekonomiskt tuffa tider behövs än mer kunskap som beslutsunderlag. Öppen fritidsverksamhet kan vara främjande och avgörande för ungdomar. Kunskap finns hur en mötesplats och områdesinriktad verksamhet med fritidsledare bäst kan vara den stödstruktur som ungdomar behöver i en av livets kritiska förändringar – puberteten. Trots insikten om betydelsen av social hållbarhet, att Barnkonventionen blir lag och att ungas psykiska ohälsa ökar, skär kommunerna ner i deras stödstrukturer. Beprövad erfarenhet visar att det behövs mötesplatser som arbetar proaktivt för att främja ungas empowerment och psykiska hälsa genom meningsfull fritid. Erfarenheten visar att det minskar kommunernas kostnader. Medan besparingar riskerar att öka kostnaderna redan innevarande budgetår i kommunen. För varje ungdom som får tillgång till nätverk, goda relationer, (dvs. som ökar trygghet och utveckling) och som har support av en kunnig och kompetent fritidsledare/ledare får möjligheter till att få en meningsfull fritid, stärkt empowerment och får ökad psykisk hälsa bekräftar flera studier.

I stället för besparingar behöver vi säkra en kunskapsbaserad verksamhet!

Vi har inte RÅD att låta bli!