Ledarkurs för ungdomar och supporterkurs för fritidsledare

Välkomna till vår inspirerande och uppskattade Unga Leder Unga kurs. Kursen är process- och upplevelsebaserade med övningar och korta teoripass. En del av kurspassen är för både ungdomar och fritidsledare och en del pass är uppdelade. Kursens fokus för ungdomarna är att utforska ledarskapet genom olika rollspel och aktiviteter. Fritidsledarnas fokus är kring att supporta ungdomarna.

I kursen ingår att genomföra en hemuppgift i verksamheten. Ungdomarna söker ett mikrobidrag upp till 1 000 kr för att genomföra ett event, projekt eller något annat ni vill göra i verksamheten eller i området. Mikrobidraget söks genom vår ansökningsmall: Till Ansökan

När hemuppgiften är genomförd skickar ni in en enkel redovisning, gärna med några foton som vi får publicera. När redovisningen har kommit in skickar vi ut Diplom att ni har gått Ledarkursen Unga Leder Unga.

Kostnad
I priset ingår lunch och middag samt lokal och material.
Resor och logi ingår inte. Förslag på billigt boende finns.

Medlemmar
Ungdomar 500 kr
Fritidsledare 1 500 kr

Övriga
Ungdomar 750 kr
Fritidsledare 2 975 kr