En rapport från NASP, Nationellt centrum för suicidforskning och prevention, vid Karolinska institutet, visar att självmorden bland 15–24-åringar ökar.

Rapporten visar statistik över antalet självmord från 1980–2017. Antalet självmord bland 15–24-åringar ökar med lite under en procent per år. En ökning som har pågått sedan 1994.

Det finns ungdomar som gör självmordsförsök eftersom de annars inte får hjälp. Är du inte direkt självmordsnära är det många som inte får det stöd de behöver.

Varningstecken att vara extra uppmärksam på:

  • När någon drar sig undan från vänner och familj
  • Pratar om att andra skulle ha det bättre utan personen
  • Uppträder anmärkningsvärt och blir arg utan orsak
  • Mår betydligt bättre efter en depression
  • Är upptagen av döden och pratar om självmord
  • Skadar eller är oförsiktig med sig själv
  • Ger bort saker, skriver testamente, pratar vagt om att resa