…och öka måluppfyllelse i öppen fritidsverksamhet

(Kursen är i flera steg)

Kursens syfte är att utveckla chefsrollen och öka måluppfyllelsen i den öppna fritidsverksamheten. Utifrån uppdraget och rollen som chef tar du, steg för steg, fram strategi och handlingsplan utifrån era styrdokument.

Kursen består av olika kunskapsteman och varvar inspel, föreläsning, praktiska övningar med gemensamma samtal. Genom handledande förhållningssätt, baserad på aktuell forskning, beprövad erfarenhet och praktiska exempel utforskar vi hur du som chef kan lösa ditt uppdrag.

Anmälan

Datum (kurs i flera steg) 8 mars, 28 mars, 10 april och 7 maj.

Plats Grafikvägen 11, Stockholm.

Kursavgift Medlemmar 9 750 kr. Övriga 11 750 kr. Handledning ingår.

Kursledare Lisa Ingestad.

Anmälan senast 5 februari.

Kontakt Ursula Diaz Diaz, e:post ursula.diaz.diaz@settlements.se telefon 076 878 60 21