Kursbeskrivning:

Att vara fritidsledare innebär att man också är gruppledare. Med ökad kunskap och förståelse för hur en grupp utvecklas stärks ledarskapet och förmågan att kunna anpassa sitt ledarskap utefter gruppens utvecklingsfaser.

Kursen syftar till ökad förståelse för hur grupper utvecklas och fungerar samt utveckling av den egna ledarrollen.

Ur innehållet:

  • Utforskning av grupputvecklingsprocesser
  • Hur förebygga och hantera konflikter i gruppen
  • Återkoppling/Feedback, hur använda för att främja positiva grupprocesser

I kursen varvas teoretiska resonemang med praktiska övningar

Datum
18 mars 2021

Tid
10.00-16.00

Plats
Grafikvägen 11, Stockholm

Kursledare
Staffan Lindqvist – erfaren kursledare för fritidsledare i demokrati och empowerment, handledande förhållningssätt och att söka projekt. Utbildad fritidsledare och sociolog. Har arbetat som föreståndare på Lunds ungdoms- och hemgård och lärare på Hvilans fritidsledarutbildning.

Kursavgift
Medlemmar 1 950 kr
Övriga 2 475 kr

Anmälan och upplysningar
kansli@settlements.se

Anmälan