Svenska Settlementförbundet (SSF) deltar för första gången på MUCF:s rikskonferens. ”Vi kommer att för första gången att visa upp oss som en helhet tillsammans med våra medlemsorganisationer”, säger Lisa Ingestad, generalsekreterare.

Rikskonferensen äger rum på Folkets hus i Stockholm 30 november – 1 december och årets tema är ungas sociala inkludering och delaktighet. Konferensen är eftertraktad och har varit fullbokad sedan länge.

SSF deltar förutom med en egen monter på rikskonferensen även med två seminarier. ”Validering av ungas lärande i den öppna fritidsverksamheten” handlar om att öppna mötesplatser – fritidsgården, ungdomens hus och liknande – alltid varit viktiga för ungas lärande och har därför ibland kallats för “revanscharenor” för de unga som kanske har haft svårt att hävda sig i den traditionella skolmiljön.
Aktiviteter, bemötande och engagemang baserade på lust och frivillighet är en god grund för lärande. Men samtidigt har det saknats verktyg för att validera kunskaper, färdigheter och kompetenser som förvärvas på icke formella sätt.
Tillsammans med Studieförbunden och Nordiskt Valideringsforum har moduler utvecklats för att validera ungas icke formella lärande på ett sätt som är smidigt och samtidigt har legitimitet. Metoden har våren 2017 prövats på fem olika mötesplatser med fritidsledare som handledare i valideringsprocessen. Här presenterar och diskuterar vi modellen och resultaten. Det andra seminariet har rubriken ”Hur svårt kan det va… att inkludera alla”. Här visar vi hur ungdomar, personal, och beslutsfattare kan samverka för att få till bestående förändringar med fokus på den fria tiden. Rätt att bestämma – över sig själv och sin fria tid – är lika viktig för barn, unga och unga vuxna med intellektuella eller neuropsykiatriska funktionsvariationer som för alla andra. Men det är idag ingen självklarhet. Studier visar att unga med funktionsvariationer trivs sämre med sin fritidssituation än andra ungdomar. En av orsakerna är brister i kommunens samverkan och praktiska hinder som ledsagning och färdtjänst. Det handlar också om fritidens utformning och möjligheter att påverka. Situationen kan förbättras inom många olika områden. Framförallt när det gäller ungas makt att själva bestämma över sitt liv.