Vi erbjuder:

Onlinekurser och handledning på distans

Utifrån ert behov eller vårt ordinarie kursutbud tar vi fram en kurs eller handledning på distans.

Ordinarie och ”skräddarsydda” kurser

kan beställas lokalt!

Kontakta oss för diskussion och kostnadsförslag.

Kontakt Staffan Lindqvist

Telefon: 072-311 94 00
E-post: staffan.lindqvist@settlements.se