Aktuellt2018-05-14T10:03:56+02:00

Samtalstonen kring Greta Thunbergs visar brist på respekt för ungas engagemang.

Greta Thunberg har lyft fram att klimatläget är mycket allvarligare än vad som har kommit fram. Allt för många har istället diskuterat hur hon som ungdom tar sig rätten att skolka och ta plats i det offentliga rummet och säga sin mening. Det är bedrövligt att ungdomar exkluderas i samtalet om vår gemensamma nutid och framtid.

22 augusti 2019|

Vi behöver en kunskapsbaserad öppen fritidsverksamhet – NU!

Så har det hänt igen … fritidsgården har hamnat i kvällstidningen med katastrofala rubriker. Vi vet att om ett gäng ungdomar med problem som tar fritidsgården i anspråk ökar risken för de få unga som vågar sig dit, men inte har problem, riskerar att få det.

22 maj 2019|

Ungas röst stärks när öppen fritidsverksamhet agerar…

Ungas röst stärks när öppen fritidsverksamhet agerar för social hållbarhet i det lokala samhällsbygget Betydelsen och intresset för den öppna fritidsverksamheten ökar när det kommunala och nationella politiska arbetet stärks för att nå de globala hållbarhetsmålen i Agenda 2030. Framför allt handlar det om social hållbar utveckling. FN uppmanar medlemsstaterna att verka för att inkludera unga i beslutsfattandet på alla nivåer för att just stärka social hållbarhet.

24 oktober 2018|

Ett val som handlar om vi och dom…

Ett val som handlar om vi och dom… …om de ungdomar som är utanför, om stigmatiserade förorter, om våld och kriminalitet. Om de ungdomar som är innanför men som allt mer oroar sig för klimatförändringar och miljöhot. Många oroar sig också för skolstarten, mobbing, att inte bli accepterad och så vidare.

27 augusti 2018|

Alla dessa stuprör…

Alla dessa stuprör… Samverkan mellan den öppna fritidsverksamheten och skolan måste fungera och med ömsesidig förståelse och respekt! Studier och beprövad erfarenhet visar positiva resultat, skriver Lisa Ingestad, generalsekreterare Svenska Settlementförbundet (SSF).

14 juni 2018|

IFS-konferens i Finland

International Federation of Settlements and Neighborhood Centers (IFS) världskonferens äger rum vart annat år och ger möjlighet för människor från hela världen som arbetar med samhällsutveckling och dialog att utbyta erfarenheter.

28 maj 2018|

Därför ett Settlementförbund

Vi i Svenska Settlementförbundet är en samlande idéaktör för fritidsgårdar, Hemgårdar, Allaktivitetshus m fl och för att lokalt arbeta för att främja social tillit och trygghet i bostadsområdena. När lokala förutsättningar ges för unga, vuxna och äldre att träffas kring intressen och aktiviteter, stärks relationerna.

18 maj 2018|

Vi deltar på MUCF:s rikskonferens

Svenska Settlementförbundet (SSF) deltar för första gången på MUCF:s rikskonferens. ”Vi kommer att för första gången att visa upp oss som en helhet tillsammans med våra medlemsorganisationer”, säger Lisa Ingestad, generalsekreterare. Rikskonferensen äger rum på Folkets hus i Stockholm 30 november – 1 december och årets tema är ungas sociala inkludering och delaktighet. Konferensen är eftertraktad och har varit fullbokad sedan länge.

29 november 2017|
Till toppen