Start ver.22020-11-26T12:56:58+01:00

Nyheter

Res till New York och se olika
Mötesplatser/Settlements samt träff med
IFS representant i FN

Unga kan söka bidrag för att
intressenätverka eller lyfta
sitt område.

Samtal och utbyte av erfarenheter
Välkomna till digitala möten kring
aktuella frågor.

Vi är Svenska Settlementförbundet

Svenska Settlementförbundet är en samlande idéaktör för fritidsgårdar, Hemgårdar, Allaktivitetshus och områdesverksamheter. Vi arbetar lokalt för att främja social tillit och trygghet i bostadsområdena. När förutsättningar ges för unga, vuxna och äldre att träffas kring intressen och aktiviteter, stärks relationerna.

Det ger plats för kreativitet, möjligheten att skapa och att utvecklas. Det är viktigt för delaktighet och bidrar till förbättrad hälsa. Det är i mötet som behoven och engagemanget växer fram kring hur vi gemensamt vill ha det i vårt bostadsområde. Så arbetar Settlementrörelsen i hela världen för en levande demokrati.

Håll dig uppdaterad!

Prenumerera på Svenska Settlementförbundets Nyhetsbrev här

Studieresa till New York
För Unga
Validering av ledare
GRUND OCH ÖVRIGA KURSER
Till toppen