Internationellt & IFS

Globalt engagemang för mötesplatser och områdesarbete 

Svenska Settlementförbundet (SSF) är medlem i International Federation of Settlements and Neighborhood centers (IFS).

IFS är en global rörelse med över 11 000 organisationer, såväl lokala områdesbaserade föreningar med social inriktning som nationella riksorganisationer. Det innebär att vi ingår i ett nätverk med medlemsorganisationer i mer än 30 länder från sex världsdelar. IFS har rådgivande status i FN kring sociala och ekonomiska frågor.

Medlemmar i Svenska Settlementförbundet är automatiskt associerade medlemmar i IFS. SSF har även en plats i styrelsen genom Staffan Lindqvist som också är Generalsekreterare för IFS.

Om IFS

IFS grundläggande värderingar är Demokrati, Inkludering och Social rättvisa.

Arbetet sker främst genom att:

  • skapa förutsättningar för utbyte av goda erfarenheter genom bl a sociala media, websida, nyhetsbrev och online forum,
  • koordinera arbetsgrupper inom olika intresseområden,
  • initiera och uppmuntra ungdomsutbyten inom nätverket,
  • organisera en internationell konferens vartannat år,
  • driva medlemmarnas intresse i FN och i centrala EU-organisationer samt genom att bilda opinion utifrån gemensamma ”deklarationer”. Den senaste deklarationen handlar om försvar av föreningars rättigheter i Ungern och du hittar den här, https://ifsnetwork.org/focus-areas/
  • stödja transregionala nätverk såsom ”IFS Europe”, ”IFS America” och ”IFS Africa”.

För mer information och internationella …

kontakter
studieresor
… nätverk
volontärtjänster
projekt

Kontakta: Staffan Lindqvist:
072-311 94 00

staffan.lindqvist@settlements.se

Studieresa till New York
Återkommer med datum

IFSs världskonferens i Sydney
2021

IFS:s Internationellt Webinar 

”Community organisations promoting
democracy and peace in Europe”.

18 mars kl 15 – 17  (svensk tid)

– Hur kan områdesbaserade organisationer/mötesplatser stärka civilsamhällets röst i Europa?
– Vilka är för närvarande de största hoten mot civilsamhället?
– Hur påverkar den ökande populismen i Europa de demokratiska strukturerna?
– Hur kan EU verka för  social rättvisa och fred I Europa?

Träffen är gratis och språket är engelska.


Mer info och anmälan via denna länk:

https://ifsnetwork.org/event/community-organisations-promoting-democracy-and-peace-in-europe/

Aktuella internationella projekt

”IFS Fostering Social Justice”: Genom utbyte av goda exempel stärka det europeiska nätverket IFS´s kapacitet att sprida och verka för lärande metoder kring aktivt medborgarskap och inkludering av migranter. (Parters i Frankrike, Sverige, Finland, Italien, Danmark, Ungern, Österike, Grekland och Nederländerna.)

Sökta internationella projekt

”Feodora”: Utveckla nya sätt att sprida kunskap kring ”Barnkonventionen”. (Partners i Italien, Italien, Sverige, Spanien och Frankrike.)

“Community work – why and how?”: Definiera vad Community work innebär i respektive länder och hur kulturaktiviteter används som metoder i framgångsrikt Community work. (Partners i Finland, Sverige, Israel, USA, Tyskland och Ungern.)

”Solidarity App”: Skapa en App för att knyta ihop olika europeiska solidaritetsrörelser och aktioner grundade i försvarandet av Mänskliga rättigheter. (Partners i Italien, Sverige och Frankriken.)

”Fabus”: Studiebesök av franska ungdomsledare för utbyte av goda erfarenheter och metoder kring arbetet med ungdomar. (Partners i Frankrike, Italien, Spanien, Ungern, Finland och Tyskland.)