Nätverk2020-09-17T12:05:43+02:00

Nätverk & Digitala möten

Nätverk & Digitala möten är kostnadsfria för medlemmar i Svenska Settlementförbundet och Fritidsförbundet.

För dig som inte är medlem är du välkommen att delta i Nätverken. Kostnaden för att delta är 795 kr.

Upplysningar och anmälan: kansli@settlements.se

Plats för fysiska träffar: Grafikvägen 11 (Settlementförbundets kansli), Stockholm (T-bana Gullmarsplan)

Nätverket Chefer och strateger
Onlinemöte 25 september kl  10.30 – 12.00

Tema: 
Erfarenhetsutbyte och tankar inför höstens 
verksamhet i skuggan av Covid 19

Nätverken syftar till att ge tid för reflektion och erfarenhetsutbyte med andra chefer och strateger.
Nätverket har varit igång sedan 2017.

Föranmäl dig till Nätverksträffen online:
Staffan Lindqvist, staffan.lindqvist@settlements.se
072-311 94 00

Nätverket Fritidsledare
Onlinemöte 18 september kl  10.30 – 12.00

Tema: 
Ungas psykiska hälsa i spåren av Covid 19
Intro Ungas psykiska hälsa av
Helén Andersson, Ethos utbildning.

Nätverken syftar till att ge tid för reflektion och erfarenhetsutbyte med andra fritidsledare.
Nätverket har varit igång sedan 2016.

Föranmäl dig till Nätverksträffen online:
Staffan Lindqvist, staffan.lindqvist@settlements.se
072-311 94 00

Välkomna
till IFSs
internationella

onlinemöten


Internationellt Webinar kring:
FN´s Globala Utvecklingsmål nr 3  
”God hälsa och välbefinnande”
9 september kl 05.00

Värd för mötet är det Australiska riksföbundet LCSA.
Anmälan och mer info via denna länk.


Internationellt Webinarie för erfarenhetsutbyte om:
Risker och möjligheter kring öppnande av skolor under Coronakrisen.
29 september kl 14.00-16.00

Anmälan till staffan.lindqvist@settlements.se


Internationellt Webinar kring FN´s:
Globala Utvecklingsmål nr 10
”Minskad ojämlikhet”
30 september kl 06.00

Värd för mötet är det Australiska riksföbundet LCSA.
Anmälan och mer info via denna länk.


Till toppen