Nätverk2020-06-16T19:57:46+02:00

Nätverk & Digitala möten

____________________________________________

Välkommen att delta i
det globala online-möte den 24/6 kl 13.30

Mötet som riktar sig till mellanchefer/föreståndare och handlar om
att utbyta praktiska metoder som växt fram under Covid19-krisen i olika delar av världen.

Anmäl ditt deltagande via länkenRSVP Here – Aqui – ICI


Nätverk & Digitala möten är kostnadsfria för medlemmar i Svenska Settlementförbundet och Fritidsförbundet.

För dig som inte är medlem är du välkommen att delta i Nätverken. Kostnaden för att delta är 795 kr.

Upplysningar och anmälan: kansli@settlements.se

Plats för fysiska träffar: Grafikvägen 11 (Settlementförbundets kansli), Stockholm (T-bana Gullmarsplan)

Nätverket/Digitala möten: Chefer och strateger

En dag för att få tid att reflektera och erfarenhetsutbyte med andra chefer och strateger.
Inför träffen kontaktar vi er som har deltagit i tidigare nätverk för att samordna frågorna. Vid behov bjuds sakkunniga. Nätverket har varit igång sedan 2017.

Samordnare: Staffan Lindqvist och Lisa Ingestad SSF
Datum: Hösten 2020 (Framflyttat pga av Covid 19)

Fritidsledarnas Tankesmedja/Digitala möten

En dag för att få tid att reflektera och erfarenhetsutbyte med andra fritidsledare.
Inför träffen kontaktar vi er som har deltagit i tidigare nätverk för att samordna frågorna. Vid behov bjuds sakkunniga. Nätverket har varit igång sedan 2016.

Samordnare: Staffan Lindqvist och Lisa Ingestad SSF
Datum: Hösten 2020
(Framflyttat pga av Covid 29)

Nätverket: Unga med funktionsvariationer

En dag för fritidsledare att få tid att reflektera och erfarenhetsutbyte med andra.
Nätverket samordnas tillsammans med Fritidsförbundet för barn och unga med funktionsvariationer. Inför träffen kontaktar vi er som har deltagit i tidigare nätverk för att samordna frågorna. Vid behov bjuds sakkunniga. Nätverket har varit igång sedan 2015.

Samordnare: Staffan Lindqvist SSF och Alexandra Havkwist Fritidsförbundet
Datum: Hösten 2020 (Framflyttat pga av Covid 19)