Om oss

Kansli

Om du inte får kontakt med oss ber vi er mejla. Vi återkopplar vi så fort vi kan.

Besöksadress:
Grafikvägen 11
121 43 Johanneshov
0705-77 07 26
kansli@settlements.se

Staffan Lindqvist
Generalsekreterare
072-311 94 00
staffan.lindqvist@settlements.se

Styrelse

Lisa Ingestad, ordförande, lisa.ingestad@settlements.se
Har en lång bakgrund i öppen fritidsverksamhet, ungas egenorganisering och områdesinriktat arbete i olika kommuner. Arbetade med ungdomars hälsa och kommunalt folkhälsoarbete på Statens Folkhälsoinstitut. Under några år som processledare på stiftelsen Cesam, centrum för samhällsarbete och mobilisering. 2007-2018 förbundssekr i Fritidsforum och 2017 -2020 generalsekr i Sv Settlementförbundet.

Brinner för: Integration och social sammanhållning, att unga har goda uppväxtvillkor, stöd för empowerment och en meningsfull fritid

Ewa Melin Larsson, vice ordförande, ewa.melinlarsson@gmail.com
Var också med och bildade Settlementförbundet. Tidigare styrelseledamot i Fritidsforum. Har ett långt engagemang i hemgårdsrörelsen i Sverige som föreståndare för Skeppsholmsgården och vik rektor för Skeppsholmsgårdens folkhögskola. Har också varit styrelseledamot i International Federation of Settlements and Neighbourhood Centres. Senaste åren arbetat som verksamhetsutvecklare inom Bilda med fokus på kvinnor och integrationsfrågor.

Brinner för: Social rättvisa, bildning och internationella frågor.

Eva Gunnarsson, styrelseledamot, eva.gunnarsson@rjl.se
Arbetar som utvecklingsledare, FoU-Fritid/Kommunal utveckling/Region Jönköpings län. Har arbetat med frågor inom kommunal öppen fritidsverksamhet under lång tid både på operativ och strategisk nivå. Arbetar idag på regional strategisk nivå med övergripande frågor för hela fritidssektorns kärnfrågor.

Brinner för: Att barn och unga ska få en bra fritid på lika villkor, oavsett inom kommunal verksamhet eller ideell sektor. Vill skapa bra förutsättningar, både strategiskt och operativt för barn och unga fria tid.

Joel Söderström, styrelseledamot, joel.soderstrom@hotmail.se
Arbetar som fritidsledare på Himmel och Pannkaka. En mötesplats för unga vuxna över 14 år med funktionsvariationer. Går ut fritidsledarutbildningen på Skarpnäcks folkhögskola i vår. Var tidigare ordförande i Fritidsförbundet för barn och unga med funktionsvariationer under de första åren.

Brinner för: Att unga med funktionsvariationer ska ha en meningsfull fritid och stöd för att organisera sig och bilda föreningar.

Maria Peterson, styrelseledamot, maria.peterson@skelleftea.se
Arbetar som områdeschef Kultur och Fritid Skellefteå med ansvar för fritids-verksamheter såsom bad, fritidsgårdar, idrottsplatser och allmänna fritidsmiljöer i den södra kommundelen. Har ett förflutet som föreståndare på fritidsgård.

Brinner för: Ungdomars delaktighet och inflytande.

Mattias Rosendahl, styrelseledamot mattias.rosendahl@uppsala.se
Arbetar som verksamhetsledare för Gottsunda Kulturhus som är en av flera Kulturcentra i Uppsala. Har arbetat på Ungdomens Hus i Uppsala och varit verksamhetschef för Kulturhuset i Upplands Väsby.

Brinner för: Att skapa eget engagemang hos de som bor och verkar i området. Med prestigelös samverkan samt representation från hela området bygger vi ett hållbart samhälle.

Said Mekahal, styrelseledamot
Arbetar som sektionschef för Allaktivitetshusen i Malmö. Har utifrån erfarenheterna i Lindängen startat Allaktivitetshus i Hermodsdal och Apelgård. Åren som ledare för Allaktivitetshusen har lärt mig att det är varje anställds ansvar att arbeta mot de gemensamma målen, men att det främst är ledarens ansvar att bygga upp en relation med de anställda på en bas av åtagande och tillit. 

Brinner för: Möten med människor i området och förmånen att vara med och bygga upp Allaktivitetshus från grunden, fylla det med liv, aktiviteter och möten. Något som jag också kommer ha med mig resten av livet.

Anna Jarrick, styrelsesuppleant
Arbetar på Mäster Olofsgården, Hemgården i Gamla Stan. Har byggt upp verksamheten Dörren som erbjuder kreativa ateljéer för ungdomar 16 – 25 år.  Foto och text kommer  …

SSF

Svenska Settlementförbundet Idéburen riksorganisation som leds av styrelsen utifrån Agendan och Stadgar antagna av medlemmarna vid årsmötet.


Dokument