Om oss

Kansli

Om du inte får kontakt med oss ber vi er mejla. Vi återkopplar vi så fort vi kan.

Besöksadress:
Grafikvägen 11
121 43 Johanneshov
kansli@settlements.se

Lisa Ingestad
G
eneralsekreterare
0
8-16 07 26
lisa.ingestad@settlements.se

Staffan Lindqvist
Utbildning, projekt, internationellt
072-311 94 00
staffan.lindqvist@settlements.se

Styrelse

Donald Forssten, ordförande, forssten2@gmail.com
Var med och bildade Settlementförbundet 2015 i syfte att stärka utvecklingen av mötesplatser och områdesbaserat arbete. Tidigare vice ordförande i Fritidsförbundet för barn och unga med funktionsvariationer under deras tre första åren samt styrelseledamot och ordförande i Fritidsforum.

Brinner för: Allas rätt till en meningsfull fritid och i synnerhet unga med olika funktionshinder rätt.

Ewa Melin Larsson, vice ordförande, ewa.melinlarsson@gmail.com
Var också med och bildade Settlementförbundet. Tidigare styrelseledamot i Fritidsforum. Har ett långt engagemang i hemgårdsrörelsen i Sverige som föreståndare för Skeppsholmsgården och vik rektor för Skeppsholmsgårdens folkhögskola. Har också varit styrelseledamot i International Federation of Settlements and Neighbourhood Centres. Senaste åren arbetat som verksamhetsutvecklare inom Bilda med fokus på kvinnor och integrationsfrågor.

Brinner för: Social rättvisa, bildning och internationella frågor.

Eva Gunnarsson, styrelseledamot, eva.gunnarsson@rjl.se

Arbetar som utvecklingsledare, FoU-Fritid/Kommunal utveckling/Region Jönköpings län. Har arbetat med frågor inom kommunal öppen fritidsverksamhet under lång tid både på operativ och strategisk nivå. Arbetar idag på regional strategisk nivå med övergripande frågor för hela fritidssektorns kärnfrågor.

Brinner för: Att barn och unga ska få en bra fritid på lika villkor, oavsett inom kommunal verksamhet eller ideell sektor. Vill skapa bra förutsättningar, både strategiskt och operativt för barn och unga fria tid.

Joel Söderström, styrelseledamot, joel.soderstrom@hotmail.se
Arbetar som fritidsledare på Himmel och Pannkaka. En mötesplats för unga vuxna över 14 år med funktionsvariationer. Går ut fritidsledarutbildningen på Skarpnäcks folkhögskola i vår. Var tidigare ordförande i Fritidsförbundet för barn och unga med funktionsvariationer under de första åren.

Brinner för: Att unga med funktionsvariationer ska ha en meningsfull fritid och stöd för att organisera sig och bilda föreningar.

Maria Peterson, styrelseledamot, maria.peterson@skelleftea.se
Arbetar som områdeschef Kultur och Fritid Skellefteå med ansvar för fritids-verksamheter såsom bad, fritidsgårdar, idrottsplatser och allmänna fritidsmiljöer i den södra kommundelen. Har ett förflutet som föreståndare på fritidsgård.

Brinner för: Ungdomars delaktighet och inflytande.

Mattias Rosendahl, styrelseledamot mattias.rosendahl@uppsala.se
Arbetar som verksamhetsledare för Gottsunda Kulturhus som är en av flera Kulturcentra i Uppsala. Har arbetat på Ungdomens Hus i Uppsala och varit verksamhetschef för Kulturhuset i Upplands Väsby.

Brinner för: Att skapa eget engagemang hos de som bor och verkar i området. Med prestigelös samverkan samt representation från hela området bygger vi ett hållbart samhälle.

SSF

Svenska Settlementförbundet Idéburen riksorganisation som leds av styrelsen utifrån Agendan och Stadgar antagna av medlemmarna vid årsmötet.


Dokument