Sedan i september 2018 har tre fältkuratorer varit i tjänst på Lidingö. Uppdraget är att ge råd och stöd till barn, ungdomar och även föräldrar. Fältkuratorerna samverkar med olika verksamheter, till exempel polis och nattvandrande föräldrar och rör sig i miljöer där ungdomar vistas.

Att kunna ge stöd och vägledning i rätt tid är avgörande för resultatet. För att lyckas med det gäller det att lära känna ungdomarna och de miljöer som de rör sig i. Det är också uppdraget för de tre fältkuratorer som arbetar i Lidingö stad. Fortfarande är de inne i en fas där de bygger upp verksamheten men redan har de kunnat göra skillnad.

Fältkuratorerna arbetar aktivt med barn, ungdomar och föräldrar på platser där de befinner sig i sin vardag som exempelvis förskola, skola, föräldramöten och fritidsverksamheter. De erbjuder råd och stöd på individuell nivå men ger också information på gruppnivå och vägleder till rätt insatser och aktörer inom och utanför Lidingö stad. Satsningen på fältkuratorer är även ett led i arbetet med att bekämpa droganvändning bland Lidingös ungdomar.