Utveckla chefsrollen och öka måluppfyllelsen i öppen fritidsverksamhet

Kursen vänder sig till chefer i kommun och i civilsamhället.

Syftet med kursen är att stärka chefsrollen och ledarskapet utifrån uppdraget samt i arbetet tillsammans med medarbetarna. Fördjupa förståelsen av uppdraget i relation till kommunens mål men också i relation till Agenda 2030.

Kursen tar upp:

  • Chefsrollen med fokus på att leda verksamhet utifrån visioner och värdegrund inom kommunen
  • Agenda 2030, uppdrag, målgrupper och behov
  • Kommunikativt ledarskap, Hållbart Medarbetarengagemang och HR-frågor
  • Medarbetare, grupputveckling och konflikthantering
  • Kommunikation för ökad områdesförståelse och samverkansmöjligheter med lokala aktörer
  • Kartläggning, analys, avstämning mot styrdokument och mål samt kvalitetssäkra uppdraget

Kursupplägg

Vi har gemensamma kursträffar online med föreläsningar, presentationer från varje kursdeltagare och strukturerade samtalsrundor. Kursdeltagarna får hemuppgifter efter varje kursträff och löpande handledning.

Hemuppgifterna är strukturerade i olika teman så att det ger dig stöd för ditt fortsatta arbete. Det innebär att kursdeltagarna behöver avsätta tid mellan kurstillfällena för att läsa, kartlägga, se tv-inslag, genomföra samtal mm samt skriva en kort summering.

Kursdeltagarna har löpande tillgång till handledare (tillika kursledare) med lång erfarenhet som chef, inom verksamhetsområdet och att arbeta med medarbetar samt aktörer i området.

22 oktober kl 10.30 -12.00 (Online) Intro, chefsrollen och kommunens visioner och värdegrund

5 november kl 10.30 – 12.00 (Online) Agenda 2030, uppdrag, målgrupper och behov

20 november kl 10.30 – 12.00 (Online) Kommunikativt ledarskap, Hållbart Medarbetarengagemang och HR-frågor

3 december kl 10.30 – 12.00 (Online) Medarbetare, grupputveckling och konflikthantering

15 december kl 10.30 – 12.00 – Online Kommunikation för ökad områdesförståelse och samverkansmöjligheter med lokala aktörer
– att kartlägga, analysera, utveckla mål samt kvalitetssäkra det lokala utvecklingsarbetet

19 januari kl 10.30 – 12.30 (Fysiskt möte) Vi delar erfarenheter och avslutar med lunch. På eftermiddagen har vi Nätverksträff för chefer.

Datum 

22 oktober, 5 november,
20 november, 3 december,
15 december och 19 januari

Tid

kl 10.30 – 12.30 (Online)

Avslutningen 19 januari är en fysisk träff och inkluderar eftermiddag med chefsnätverket.

Plats
Online samt fysiskt möte i samband med avslutningen av kursen.
Plats återkommer vi med.

Kursledare och handledare
Lisa Ingestad och Staffan Lindqvist

Kursavgift
9 900 kr medlem. 11 900 kr övriga. Handledning ingår.

Sista anmälningsdag:
2 oktober

Anmälan och upplysningar
kansli@settlements.se

Anmälan