Utveckla chefsrollen och öka måluppfyllelsen i öppen fritidsverksamhet

Kursens syfte är att utveckla chefsrollen och öka måluppfyllelsen i öppen fritidsverksamhet. Utifrån uppdraget och rollen som chef tar du, steg för steg, fram strategi och handlingsplan utifrån era styrdokument.

Kursen består av olika kunskapsteman och varvar inspel, föreläsning, praktiska övningar med gemensamma samtal. Genom handledande förhållningssätt, baserad på aktuell forskning, beprövad erfarenhet och praktiska exempel utforskar vi hur du som chef kan lösa ditt uppdrag.

Ur kursinnehållet:
• Styrdokument och uppdraget
• Social hållbarhet och öppen fritidsverksamhet
• Områdesförståelse och lokal samverkan
• Chefsrollen och att arbeta som mellanchef
• Strategiskt arbete och att ta fram handlingsplaner med enkla metoder
• Medarbetares uppdrag och värdegrundsarbete, hur stödja dem i arbetet och ge förutsättningar för en god arbetsmiljö och psykosocial hälsa

Datum
Kursen är i tre steg.

Chefskurs 3 mars, 26 mars och 24 mars

Tid
10.30-15.30

Plats
Grafikvägen 11, Stockholm

Kursledare
Lisa Ingestad

Kursavgift
9 900 kr medlem. 11 900 kr övriga. Handledning ingår.

Sista anmälningsdag:
15 februari

Anmälan och upplysningar
kansli@settlements.se

Anmälan