Uppföljning av bas-kursen med fördjupning av dina erfarenheter som coach. Vad har funkat? Vilka fällor stötte du på? Hur gå vidare? Vi tar del av varandras erfarenheter och lär av varandra.

Mindset – en fördjupning i mål och motivation.

Många ungdomar begränsar sina möjligheter genom sitt sätt att tänka om sig själva och sina förmågor. Med kunskap om hur detta hänger ihop kan du med effektiva verktyg coacha ungdomar (och andra) att bryta de tankemönstren. På så vis kan du hjälpa till att frigöra potential.

Fler coachverktyg

Vi fördjupar och utökar din förmåga att coacha med fler effektiva verktyg.

Fler samtalsmodeller

Under steg 1 använde vi T-GROW som är en vanlig samtalsmodell inom coaching. Vi utökar nu med fler varianter för att du lättare ska kunna anpassa samtalet efter den situation du befinner dig i.

Grunder för gruppcoaching

Saker att tänka på när man coachar grupper. Vad skiljer sig från individuell coaching? Vi testar en eller flera övningar för gruppcoaching.

Anmälan

Datum och tid 23/11 kl. 10.00-16.30

Målgrupp Du som tidigare genomgått Den coachande fritidsledaren steg 1

Plats  Grafikvägen 11, Stockholm

Kursledare Fredric Käld är utbildad (ICF-diplomerad) professionell coach med både chef-, ledarskap- och teamcoachutbildningar. Fredric har både som musiker och genom sin lärarroll många års erfarenhet av att coacha och handleda ungdomar

Kursavgift 2 595 kr medlemmar, övriga 2 895 kr

Anmälan senast 22/11