OBS! OBS! OBS!
Platser kvar på Grundkursen för ledare i öppen fritidsverksamhet!
Första kurstillfället, Grund 1 A och B, är 19-21/11 och 10-11/12.
Grund är en teoretisk och praktisk kurs i tre steg som ger en bred grund för att arbeta i öppna fritidsverksamheter – såväl kommunala som föreningsdrivna.
Kursen riktar sig i första hand till yrkesverksamma ledare i öppen fritidsverksamhet som saknar fritidsledarutbildning.

Info och anmälan till Staffan Lindqvist, staffan.lindqvist@outlook.com eller 0723 119400.
...

View on Facebook
View on Facebook

Settlementförbundets Nyhetsbrev aug 2019
us1.campaign-archive.com/?u=3671f8260b67da68bf50c12ce&id=e77ff2edc7
...

View on Facebook