Kursen vänder sig till fritidsledare, trygghets- och skolvärdar, aktivitetsledare och assistenter.

Allt fler skolrektorer ser möjligheterna att tillsammans med ledare på den fria tiden samverka med olika aktörer för ökad social trygghet.

Kursen lyfter skolans och fritidsledarens uppdrag, ledarskap, grupprocesser och grupptryck. Vi tar upp hur den sociala och psykisk hälsan kan främjas, ungas vuxenblivande och metoder. Hur fritidsledare tillsammans med unga, föräldrar och lokala aktörer kan utveckla fritidsaktiviteter efter skoldagen.

Datum

Återkommer i höst

Tid
10.00-16.00

Plats
Grafikvägen 11, Stockholm

Kursavgift
Medlemmar  2 550 kr  Övriga  2 975 kr

Anmälan och upplysningar
kansli@settlements.se

Anmälan