Svenska Settlementförbundets styrelse består av:

Ordförande
Donald Forssten

Vice ordförande
Ewa Melin Larsson, tidigare föreståndare på hemgården Skeppsholmsgården och enhetschef Ungzon, Huddinge.

Ledamot
Eva Gunnarsson,utvecklingsledare FoUrum fritid, Region Jönköping

Joel Söderström, fritidsledare Himmel och Pannkaka i Farsta för unga med funktionsvariationer och studerande vi Skarpnäcks fritidsledarutbildning.

Maria Peterson, områdeschef Kultur och fritidskontoret, Skellefteå kommun

Mattias Rosendahl, verksamhetsledare Kulturcentrum Gottsunda, Uppsala.

Suppleant
Frida Stenback, fritidsledare 2punkt0, Samhällsbyggnadssektorn, Borlänge Kommun