Ungas livsvillkor, i synnerhet tjejernas, utarmas. Särskilt i utanförskapsområden men även på andra håll. Mötesplatsen är oftast en arena för pojkar. Kursen visar på hur vi når tjejerna. Konkreta metoder varvas med forskning. Vi diskuterar ökad förståelse och kunskap kring hur ledare möter, inkluderar och stärker tjejer.

Mer info kommer inom kort!

Datum
4 oktober 2019

Tid
10.00-16.00

Plats
Grafikvägen 11, Stockholm

Kursavgift
Medlemmar  2 550 kr  Övriga  2 975 kr

Anmälan och upplysningar
kansli@settlements.se

Anmälan