Du får kunskap om hur du upptäcker tidiga signaler hos unga personer i kris eller som visar tecken på psykisk ohälsa och hur du på bästa sätt ska bemöta och hjälpa personen. Du kommer att våga ställa de svåra frågorna efter utbildningen.

Psykisk ohälsa är ett växande folkhälsoproblem som drabbar de flesta någon gång i livet och finns runt oss alla; i familjen, bland vänner, på arbetsplatsen, i föreningen och i det offentliga rummet.

I kursen får du lära dig de vanligaste psykiatriska tillstånden som hjälper dig att upptäcka olika slag av psykiskt lidande och hur du kan ge hjälp och stöd på rätt sätt.

Datum
29 oktober

Tid
10.00-16.00

Plats
Grafikvägen 11, Stockholm

Kursledare
Birgitta Geijer – certifierad instruktör i Första hjälpen till psykisk hälsa, legitimerad sjuksköterska och vårdlärare samt Master i psykologi.

Kursavgift
Medlemmar  3 450kr
Övriga 3 975 kr

Anmälan och upplysningar
kansli@settlements.se

Anmälan