Du får kunskap om hur du upptäcker tidiga signaler hos unga personer i kris eller som visar tecken på psykisk ohälsa och hur du på bästa sätt ska bemöta och hjälpa personen. Du kommer att våga ställa de svåra frågorna efter utbildningen.

Psykisk ohälsa är ett växande folkhälsoproblem som drabbar de flesta någon gång i livet och finns runt oss alla; i familjen, bland vänner, på arbetsplatsen, i föreningen och i det offentliga rummet.

I kursen får du lära dig de vanligaste psykiatriska tillstånden som hjälper dig att upptäcka olika slag av psykiskt lidande och hur du kan ge hjälp och stöd på rätt sätt.

Datum
9 april

Tid
10.00-16.00

Plats
Online eller på Grafikvägen 11, Stockholm

Kursavgift
Medlemmar  3 450kr
Övriga 3 975 kr

Anmälan och upplysningar
kansli@settlements.se

Anmälan