I tonåren händer det mycket i kroppen men också i knoppen

Tonåren är en känslig period i livet. Unga bär på många funderingar kring livet. Men, alltför sällan får de möjligheten att våga lufta sina tankar.

Tonårsperioden en utvecklingsresa som är omvälvande både fysiskt, känslomässigt och mentalt. Unga å ena sidan eftertraktar ”vuxenfärdigheter” men å andra sidan utmanar rådande normer. Det är viktiga utmaningar, dilemman och etiska övervägande du ställs inför som fritidsledare. Kursen handlar om hur vi kan förstå och vågar ta samtalen kring komplexa frågor. Vi ger ett historiskt perspektiv på ungas behov av samtal och lyfter på hur fritidsledaren kan ta det viktiga samtalet.

Anmälan

Datum och tid 20/11 kl. 10.00-16.30

Plats Grafikvägen 11, Stockholm

Målgrupp Fritids- och föreningsledare

Kursledare Lisa Ingestad

Kostnad 1 795 kr medlemmar, övriga 2 295 kr

Anmälan senast 6/11

Kontakt Ursula Diaz Diaz, e:post ursula.diaz.diaz@settlements.se telefon 076 878 60 21