Du som är medlem i Svenska Settlementförbundet bjuds in till vårt digitala möte

om hur covid 19-krisen påverkat våra verksamheter och hur hantera situationen.

Syftet med mötet är att vi delar erfarenheter, utmaningar, nya lösningar och

hitta sätt att lösa våra uppgifter trots omständigheterna.

Vi skickar ut en möteslänk till alla som anmält sitt deltagande.

Anmälan och frågor kontakta: staffan.lindqvist@settlements.se

Anmälan om deltagande senast den 7 maj

Mötet går till på följande sätt:

Var och en som deltar får under några minuter presentera sig själv och svara på följande frågor.

  • Hur ser situationen i era bostadsområden?
  • Hur har coronasituationen påverkat  era verksamheter?
  • Vilka är de största utmaningarna och hur ser era lösningar ut?

De frågor vi har till den som talar skriver man upp i kommentatorsfältet och sedan tas de upp efter genomförda presentationer.

Staffan Lindqvist

staffan.lindqvist@settlements.se