Aktuellt & Utveckling ver.22020-08-29T12:57:37+02:00

Aktuellt & Utveckling

Utveckling

Tillsammans med medlemmar och ungdomar söker vi projektmedel för nya idéer och satsningar, så väl regionalt, nationellt som internationellt.

Ungdomsarbete, mötesplats- och områdesutveckling är en kontinuerlig process. Ofta är det en del av den dagliga verksamheten. Ibland behövs förstärkning för att bättre kunna möta behoven. Kontakta oss om projektidéer som ni vill att vi gör tillsammans med oss. Vi bjuder in våra medlemmar (via våra informationskanaler)  när en projektansökan är på gång. Ungdomar på våra medlemsverksamheter kan söka bidrag från Svenska Settlementförbundet för att Nätverka eller Lyfta sitt område. Internationella projekt hittar ni på sidan Internationellt & IFS.

Kontakta Staffan Lindqvist om ni vill medverka eller utveckla ett projekt.

Aktuellt

Samtalstonen kring Greta Thunbergs visar brist på respekt för ungas engagemang.

Greta Thunberg har lyft fram att klimatläget är mycket allvarligare än vad som har kommit fram. Allt för många har istället diskuterat hur hon som ungdom tar sig rätten att skolka och ta plats i det offentliga rummet och säga sin mening. Det är bedrövligt att ungdomar exkluderas i samtalet om vår gemensamma nutid och framtid.

Vi behöver en kunskapsbaserad öppen fritidsverksamhet – NU!

Så har det hänt igen … fritidsgården har hamnat i kvällstidningen med katastrofala rubriker. Vi vet att om ett gäng ungdomar med problem som tar fritidsgården i anspråk ökar risken för de få unga som vågar sig dit, men inte har problem, riskerar att få det.

Till toppen