För Ungdomar

Ungdomar och ledare i SSFs medlemmars verksamhet kan söka bidrag till och delta i:

——

Unga lyfter området

Sök bidrag för att göra ett event, aktivitet eller insats i ert område.

Det kan vara en dansuppvisning, loppmarknad, frågesport, gårdsfest eller något annat som lyfter området.

Till Ansökan

Unga Nätverkar

Sök bidrag föra att träffas kring ett intresse, aktivitet, kulturuttryck eller göra en satsning tillsammans.

Ni behöver vara minst två, eller fler verksamheter från olika områden som träffas.

Till Ansökan

Unga Leder Unga, ULU

På grund av Corona väntar vi med att genomföra nationell ledarkurs för ungdomar tillsammans med fritidsledare.

Unga Leder Unga, ULU går att beställa lokalt.

Mer info och ULU-folder.

Ungas Föreningar

Ungdomar och ledare som driver föreningsdriven verksamhet/ mötesplats kan ansluta sig som medlemmar i förbundet.

Om 60% av medlemmarna är i åldern 6-25 år, sök organisationsbidrag.

Ansök-organisationsbidrag

Starta ungdomsförening – så här gör ni!
Här finns mallar

Förenklar vägen till att starta er förening:

Vi hjälper gärna till!

För mer information och ansökan kontakta Staffan Lindqvist, staffan.lindqvist@settlements.se 072-311 94 00.