Tema: Argumentation till stöd för öppen fritidsverksamhet

Vid vårt förra digitala möte (12/5 med Corona-tema) diskuterades teman för kommande möten.
Det lyftes då att det återigen tas upp att fritidsgårdar inte minskar kriminalitet. I artikeln ”Myten om fritidsgården” argumenterar Jerzy Sarnecki och Helena Du Rées emot samhällsnyttan med  fritidsgårdar, Tidskriften Kvartal 20200420 (se bilaga).

Syftet med möte är att dela hur vi kan bemöta den negativa kritiken mot fritidsgårdarna och dela argument och studier. Vad vi särskilt vill lyfta fram för att synliggöra arbetet och styrkan med fritidsgården samt hur vi möter områdets behov genom den öppna fritidsverksamheten.

Välkomna den 4 juni kl 10-12

Mötesagenda:
– Kort presentation av deltagare
– Bakgrund till mötet
– Runda med reflektioner kring artikeln och svarsartikeln
– Diskussion (eventuellt i smågrupper) hur vi ska bemöta den negativa bilden av fritidsgårdar.
– Slutsatser från diskussionerna och eventuella åtgärder

För anmälan och frågor, kontakta:
staffan.lindqvist@settlements.se

Bifogar:

Artikeln: Myten om fritidsgården av Jerzy Sarnecki och Helena Du Rées 20 april 2020 i Tidskriften Kvartal