Välkommen att delta i det globala online-möte den 24/6 kl 13.30

Mötet som riktar sig till mellanchefer/föreståndare och handlar om
att utbyta praktiska metoder som växt fram under Covid19-krisen i olika delar av världen.
Följ länken för anmälan senast 22/6.

Hello Project Directors and program coordinators!

Join us for a conversation about finding balance during the COVID-19 pandemic:
Meet with other settlement house colleagues from around the world to share practices and strategies.
This meeting will be conducted in English, Spanish and French. An RSVP is required to participate.

Anmäl ditt deltagande via länkenRSVP Here – Aqui – ICI