Nätverket Chefer och strateger – 
Onlinemöte 25 september kl 10.30 – 12.00

Tema: 
Erfarenhetsutbyte och tankar inför höstens 
verksamhet i skuggan av Covid 19

Nätverken syftar till att ge tid för reflektion och erfarenhetsutbyte med andra chefer och strateger.
Nätverket har varit igång sedan 2017.

Föranmäl dig till Nätverksträffen online:
Staffan Lindqvist, staffan.lindqvist@settlements.se, 072-311 94 00

Nätverket Fritidsledare –  
Onlinemöte 18 september kl 10.30 – 12.00

Tema: 
Ungas psykiska hälsa i spåren av Covid 19
Introföreläsning: Ungas psykiska hälsa av Helén Andersson, Ethos utbildning.

Nätverken syftar till att ge tid för reflektion och erfarenhetsutbyte med andra fritidsledare.
Nätverket har varit igång sedan 2016.

Föranmäl dig till Nätverksträffen online:
Staffan Lindqvist, staffan.lindqvist@settlements.se, 072-311 94 00

Internationella onlinemöten

Välkomna till  IFSs* internationella webinarie för erfarenhetsutbyte 

Tema: 
Risker och möjligheter kring öppnande av skolor under Coronakrisen.
29 september kl 14.00-16.00

Anmälan till staffan.lindqvist@settlements.se, 072-311 94 00

Tema: 
FN´s Globala Utvecklingsmål nr 10 ”Minskad ojämlikhet”
30 september kl 06.00

Värd för mötet är det Australiska riksföbundet LCSA.
Anmälan och mer info via denna länk.

*Läs mer om IFS HÄR