Tema
Hur ledare kan peppa, coacha och leda unga med funktionsvariationer

Onlinemöte den 22 oktober kl 10-14 (med paus för lunch)

Frågor vi kommer lyfta:

  • Problem och erfarenheter av inlärd hjälplöshet hos unga.
    Om hur ledaren kan uppmuntra och coacha ungas självförtroende och självbestämmande.
  • Betydelsen av att unga själva upptäcker sina egna gränser.
    Om hur ledaren minskar ”överbeskyddandet” och stärka ungas förmåga att hantera olika situationer.
  • Stärka ungas engagemang när intresse och behovet finns kring en aktivitet, förening mm.
    Om hur ledare tillsammans med unga överbryggar hinder och behåller motivationen till att fortsätta driva sin egen förening, event eller aktivitet.

Vi kommer att få höra från verksamhetsfolk om hur de bemöter ovanstående problematiker i sina verksamheter och hur de har lyckats peppa unga med funktionsvariation till att åta sig och klara nya utmaningar och äventyr som förgyllt deras liv!

Vill du lära dig mer om hur du kan arbeta bättre med unga med funktionsvariationer så är detta en träff för dig!

Träffen är ett samarbete mellan Nätverket för Personal som arbetar med Unga med Funktionsvariationer (PUF),  Fritidsförbundet för Barn och Unga med Funktionsvariationer och Svenska Settlementförbundet.

Anmäl ditt intresse att delta på träffen till kansli@fritidsforbundet.se senast 16 oktober.

Träffen kommer att ske digitalt med kommunikationsverktyget Zoom.
Vid anmälan behöver du ange en e-postadress som du får länken till.
Lunch kl.12-12.45.

Har du frågor om träffen är du välkommen att ringa:
Alexandra Havkwist på 070 424 03 31 Fritidsförbundet
Staffan Lindqvist  072-311 94 00 Svenska Settlementförbundet.

Välkomna!