Tema: 
Ungas psykiska hälsa i spåren av Covid 19
Intro Ungas psykiska hälsa av Helén Andersson, Ethos utbildning.

Onlinemöte 18 september kl  10.30 – 12.00

Nätverken syftar till att ge tid för reflektion och erfarenhetsutbyte med andra fritidsledare.
Nätverket har varit igång sedan 2016.

Föranmäl dig till Nätverksträffen online:
Staffan Lindqvist, staffan.lindqvist@settlements.se 072-311 94 00