Kursen vänder sig till fritidsledare och ger verktyg att supporta ungas egenorganisering. Lyfter också olika bidrag som unga kan söka från Svenska Settlementförbundet.

Ungas delaktighet och möjlighet att påverka är viktig både för dem själva och för samhällets utveckling. Möjligheten att påverka sin egen fritid och sitt liv är också en viktig förutsättning för psykisk hälsa. Det finns alltså många goda anledningar till att främja ungas organisering!

Settlementförbundet erbjuder verktyg för att främja ungas egenorganisering och bidragsmöjligheter till ungdomsdrivna events och nätverksträffar. Settlementförbundet ger också stöd och bidrag till ungdomar att starta egna föreningar.

I den här onlinekursen berättar erfarna fritidsledare om hur de stöttar och peppar unga till egenorganisering och vilken påverkan det får på ungdomarnas utveckling.

Det kommer också att ges praktisk information kring hur man söker bidrag från Settlementförbundet.

 Minikursen är kostnadsfri

För mer information kontakta Staffan Lindqvist, staffan.lindqvist@settlements.se

Anmäl ditt deltagande till: kansli@settlements.se    

 Exempel på ungas idéer och egenorganisering:


Ungas egenorganisering främjar empowerment, demokratiförståelse och psykisk hälsa.