Fördelar med att validera
 • Kvalitetssäkrar verksamheten
 • Synliggör ledarskapets kompetens och grundkrav
 • Identifierar verksamhetens kunskapsbehov
 • Stärker det professionella förhållningssättet
 • Motiverar till fortsatt lärande och utveckling
Valideringens kunskapsområden
 • Demokrati och värdegrund
 • Individ- och grupputveckling
 • Ledarskap, organisering och medarbetarskap
 • Rollen och uppdraget som ledare i öppen fritidsverksamhet
 • Grundläggande kunskap om arbetsmiljö och säkerhet på arbetsplatsen
Exempel på läranderesultat ur valideringsmodulerna

Kunskapen, färdigheten eller kompetensen är att kunna:

 • Reflektera över hur de rådande normerna i samhället ser ut
 • Reflektera kring kamratgruppers och nätverks betydelse
 • Förklara innebörden av ett coachande ledarskap
 • Förstå rollen som medarbetare och att vara social i en arbetsgrupp
 • Innebörden i de dokument och mål som styr den egna verksamheten

Genom hela valideringsprocessen har du tillgång och stöttning av handledare. Valideringen sker digitalt. Du loggar in och löser uppgifter och svarar på frågor.

Kostnad för valideringen är 3000 kr (exkl. moms) per person.

Är du intresserad av att validera dig själv, din personal eller bara vill veta mer kontakta Staffan Lindqvist, staffan.lindqvist@settlements.se

KONTAKT