Kursbeskrivning:

Hur du som fritidsledare kan arbeta för att stärka ungas självkänsla, delaktighet och inflytande.

Kursen syftar till att främja ungas empowerment, självorganisering och förståelse för demokrati.

Du får ”verktyg” och också kunskap om hur du kan arbeta med olika processer för att främja ungas egenorganisering. Hur du kan stödja ungas empowerment, öka delaktigheten och förståelsen för beslutsprocesser.

I kursen ingår att ni tillsammans med ungdomarna söker ett bidrag på upp till 1 000 kr från Ungdomar nätverkar eller Ungdomar lyfter området. Vi handleder er så att er ansökan beviljas.

Ur innehållet:

  • genomförande av en demokratisk behörighetsprocess (light)
  • träning på att leda coachande samtal
  • träning på demokratiska, cirkulära kommunikationsmetoder
  • träning på att fylla i projektansökningar för unga
  • genomgång av utbudet av projektbidrag för unga

 

 

Datum
15 mars 2021

Tid
10.00-16.00

Plats
Grafikvägen 11, Stockholm

Kursledare
Staffan Lindqvist erfaren kursledare för fritidsledare i demokrati och empowerment, handledande förhållningssätt och att söka projekt. Utbildad fritidsledare och sociolog. Har arbetat som föreståndare på Lunds ungdoms- och hemgård och lärare på Hvilans fritidsledarutbildning.

Kursavgift
Medlemmar 1 950 kr
Övriga 2 475 kr

Anmälan och upplysningar
kansli@settlements.se

Anmälan