Grundutbildning– Ledare i öppen verksamhet

Teoretisk och praktisk utbildning som ger en bred grund att arbeta i öppna fritidsverksamheter – såväl kommunala som föreningsdrivna.

Under kursens första del läggs en grund för de vidare studierna. I början ägnas tid för att gruppen ska komma samman, alla får presentera sig och lyfta sina förväntningar. Kursledarna tydliggör syften med kursen och presenterar upplägget. Kursledarna går även igenom de metoder och det processinriktade arbetssätt som kommer att användas.

Grund 1 (se nedan)
Grund 2 (öppnas i annan flik)
Grund 3 (öppnas i annan flik)

Grund infofolder 2020 – 2021

Kursen sätter fokus på såväl individen som gruppen genom att ta upp både psykologiska och sociologiska grundbegrepp. Denna första del är även en start för arbetet med deltagarnas egna ledarskap.

Innehåll i korthet:

 • Psykologiska grundbegrepp som förklarar individens identitetsutveckling
 • Grupp – ungdomar – sociologiska och psykologiska grundbegrepp
 • Fritid – den fria tiden – nu och då
 • Jag som ledare – ungdomsledarens roll – att leda, stödja, stärka egenmakten

Läranderesultat/deltagaren ska

 • Känna till psykologiska grundbegrepp som förklarar individens identitetsutveckling.
 • Känna till sociologiska grundbegrepp som förklarar hur grupper beter sig.
 • Kunna hur synen på den fria tiden har förändrats från dåtid till nutid.
 • Kunna kommunikativt ledarskap och känna till teorier och praktik om ledarskap.
 • Förstärka sin förmåga att reflektera över den egna ledarrollen.
 • Kunna och förstå begreppet empowerment.
 • Bedömningskriterier/deltagaren har uppnått detta genom att hon/han kan
 • Genom muntliga och skriftliga presentationer visa att hon/han känner till de psykologiska grundbegreppen kring identitetsutveckling.
 • Genom muntliga och skriftliga presentationer visa att hon/han känner till de sociologiska och psykologiska grundbegreppen om gruppers utveckling.
 • Genom att vara aktiv vid kursträffarna visa att hon/han lärt sig om den fria tidens historia och nutid.
 • Visa i praktiken att hon/han kan teorin bakom kommunikativt ledarskap.
 • Lyfta fram och beskriva sina egna styrkor som ledare.
 • Kunna med egna ord förklara vad begreppet empowerment betyder.

Tider, kostnad & kursanmälan

Validering till ett värde av 3 000 kr i kurspriset.
Resa och logi
ingår ej i avgiften.

För mer info: staffan.lindqvist@settlements.se

Grund 1.
Steg 1A: 9–11 februari
Steg 1B: 9–10 mars

Pris Medlem 9 900 kr.
Övriga 11 550 kr.

Plats Valla folkhögskola, Linköping.

Hålltider Första dagen i varje delkurs startar kl.10.00 (09.30 fika). Sista dagen i varje delkurs slutar kl.16.00.

Anmälan