Grundutbildning för fritidsledare i öppen verksamhet

Under tredje kursdelen fördjupas arbetet med det egna ledarskapet kopplat till lokalsamhället. Här synliggörs strategier för lokalt utvecklingsarbete – utifrån fritidsledarens perspektiv. Stor vikt läggs på projektutveckling och ledarroll i projekt. En avslutande del handlar om arbete med mål och kvalitet i den öppna fritidsverksamheten.

Validering av kompetens

– för ledare i öppen fritidsverksamhet.

Med validering kan man garantera kompetens på viss nivå i enlighet med eqf-systemet (European Quality Framework). Fritidsforum, Valla folkhögskola, Kommunal samt Nordiskt Valideringsforum har valt att yrkesbenämna denna samlade kompetens – Ledare i öppen fritidsverksamhet.

I samband med Grundkursen är det möjligt att validera sig inom följande moduler:

Demokrati och värdegrund

Gruppers och individers utveckling

Ledarskap, organisering och medarbetarskap

Rollen och uppdraget som ledare i öppen fritidsverksamhet

Grundläggande kunskap om arbetsmiljö och säkerhet på arbetsplatsen

Valideringen är kostnadsfri vid anmälan till samtliga tre steg i grundkursen.

För frågor om validering: staffan.lindqvist@fritidsforum.se

Anmälan

KURSFAKTA

Datum 6-8 februari, forts. 6-7 mars 2018

Plats Valla folkhögskola, Linköping

Pris Medlem 6 950 kr, övriga 9 200 kr. Resa & logi ingår ej.

Kursledare Staffan Lindqvist och Per Wiklund

Samverkan Kursen genomförs i samverkan med Valla folkhögskola

Kontakt Ursula Diaz Diaz. E:post ursula.diaz.diaz@fritidsforum.se, telefon 076-878 60 21

Anmälan senast 9 januari >