Känna sig trygg i sitt närområde och känna tillit i sina relationer är nödvändigt för att vi ska må bra. Det är i familjen, tillsammans med kompisar och i närområdet som vår känsla av trygghet grundläggs. Men familjen är inte alltid en trygg plats.

Psykisk ohälsa, ekonomisk stress och ett samhälle där var femte barn växer upp i en familj där minst en av de vuxna har allvarliga missbruksproblem är verkligheten för många unga.

Det osäkra politiska läget och den ökade oron i världen sätter spår i det kommunala budgetarbetet för 2019. Statliga satsningarna för att stärka utanförskapsområden och minska spänningarna i samhället skärs det ner på. För många kommuner innebär det besparingskrav.

Den öppna fritidsverksamheten med kompetenta fritidsledare som stärker den sociala tilliten och tryggheten i området och som möter varje ung och vuxen med förtroende och som ser möjligheter – behövs mer än någonsin! Unga i synnerhet, behöver se möjligheter, känna glädje och utmanas, gärna i sammanhang med vuxna. Det är öppna fritidsverksamhetens roll och funktion att vara den resursen i området.

Det är många fritidsledare som har erfarenhet av att samverka och mobilisera lokala resurser för ett tryggare lokalsamhälle. De har kompetens i empowerment och hur självorganiserande verksamheter kan stärkas.

”Denna verksamhet motsvarar kaffepengarna i den kommunala budgeten” som en kommunpolitiker utryckte det till mig. Samma politiker ställde frågan om hur fritidsledarnas kompetens kan säkras för att stärka den sociala tilliten, tryggheten och främja empowerment och demokrati?

Den ekonomiska utmaningen i besparingstider är hur vi säkrar social tillit, trygghet och empowerment? Med små ekonomiska insatser (”kaffepengar”) kan större kommunala kostnader (reglerade i den lagstyrda verksamheten) undvikas. Faktiskt inom innevarande budgetår!

Lisa Ingestad

Generalsekreterare

Svenska Settlementförbundet